FARNÍ OHLÁŠKY – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ, 10.12. 2017

 

Do sbírky jste přispěli 6 846 / 3 070 Kč. Pán Bůh zaplať. Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti (reliéf kard. Trochty / střecha kostela).

 

Odpoledne je svátost smíření od 14 (Lhoty) a 16 (Střelná) hodin.

 

Maminky na mateřské se mohou setkat ve středu od 10 hodin.

 

Eucharistická hodina a senioři – ve středu po mši sv. na faře.

 

Mladí mají v pátek program v Klobůkách – projekt pro mladé...

 

Koledníci na Tříkrálovou sbírku ať se nahlásí na faře paní Věrce Trchalíkové. Chodí se 6.1., všichni jsou pojištěni proti úrazu, v neděli 7.1. je pro ně film – pohádka ve Vatře. Hledáme také nové vedoucí nad 15 let.

 

Nové knihy:

A. Tornielli: František. Papež chudých (Papežové)

DoCat – Sociální nauka církve pro mladé (Mladí)

 

Plakát – nová Střední odborná škola v Kroměříží (od září 2018 obory Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů, Zemědělec – farmář, Zahradník)