Farnost Fr. Lhota

Vítejte na stránkách farnosti Francova Lhota.

Do naší farnosti patří kromě titulní obce Francova Lhota také Valašská Senice a od roku 2009 také Střelná.

V naší farnosti se schází společenství Modlitby matek. Zkouší zde a liturgii doprovází chrámový sbor, velká schola a dvě dětské scholy (lhotská a střelenská). Farnosti slouží také děkanátní centrum pro rodinu ve Vsetíně, které nabízí své programy podle zájmu přímo u nás.

AKTUALITY a VÝHLEDY: 

 

ADVENT A VÁNOČNÍ DOBA V NAŠÍ FARNOSTI

 

RORÁTY budou ve Střelné večerní v pátky, ve Lhotách ranní (6.30) ve čtvrtky (12.12. výjimečně 6.15!), se snídaní na faře. Děti si přinesou lucerničky.

 

 

ZPOVĚDNÍ DEN ve farnosti je neděle 15.12., a to ve Lhotách 13.30-15.30 a ve Střelné 16-17 h. Zpovídá se ale vždy přede mší sv. kromě nedělí.

 

ŽIVÝ BETLÉM U MUZEA v podnělí 23.12. v 17 h

 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY se sborem, scholou, scholičkou. Podle tradičního uspořádání – sledujte v ohláškách

 

ODKAZ NA KONCERT PRO TEREZKU VE ŠTRAMBERKU  29.12. 2019 JE NA - HTTPS://YOUTU.BE/K4JQGX2P0DG

SLAVNOST BOHORODIČKY1.1. je přikázaný zasvěcený svátek, je nedělní pořad bohoslužeb

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – děti se mohou přihlásit za koledníky

 

NÁVŠTĚVA NOVOKNĚZE P. Jana Fojtů SDB v pondělí 6.1. na večerní slavnostní mši ze svátku Epifanie v 18 h.

 

ŽEHNÁNÍ RODINÁM které křtily děti minulý rok v neděli 12.1. ve Střelné a na lhotské mši 10.30.

 

Kontakt

Farnost Francova Lhota Farní úřad
Francova Lhota 149
756 14 Francova Lhota
731 405 531 fafrancovalhota@ado.cz