Sv. smíření

Ve svátosti smíření (sv. zpovědi) Bůh očišťuje prostřednictvím služebníka církve (kněze) srdce člověka od ulpělého zla – hříchu.

V našich kostelích se zpovídá kromě neděle vždy půl hodiny před každou mší svatou. Mimořádná příležitost bývá před svátky (Vánoce i Velikonoce) a před prvním pátkem v měsíci:

  • středa a/nebo čtvrtek ve Francově Lhotě (17 h v létě, 15.30 v zimě),
  • na první pátek od 15 hodin ve Střelné.
Potřebujete pomoci s přípravou na sv. smíření?
  • Najděte si zpovědní zrcadlo v kancionálu s. 72-76 nebo 77-81.
  • Konzultujte www.liturgie.cz/zpoved/rad-a-bych-ke-zpovedi/zpovedni-zrcadlo/
  • Vyhledejte kněze, ochotně vám pomůže.
  • Nejlepším textem, s nímž můžeme porovnávat svůj život, je nakonec Nový zákon. Několik tipů: Mt 5,1-12; Řím 12; 1 Kor 13,4-7; Gal 5,16-26; List Jakubův.