Pořad bohoslužeb      

ve farnosti Francova Lhota v týdnu  16.10.-22.10. 2017

den a lit. oslava hod. kostel úmysly
Neděle 15.10.                  28. neděle v mezidobí 7:30 Francova Lhota Za + rodiče Kabrhelovy, dceru Františku, dva zetě, dva vnuky, sourozence a živé rodiny
  9:00 Střelná Za + rodiče Trčálkovy a Filákovy a živé rodiny
  10:30 Francova Lhota Za + Jaroslava Kroupu a živé rodiny
pondělí   17:00 Valašská Senice Za +  Josefa Matušince, tři švagry, rodiče a živou rodinu
úterý  sv. Ignác Antiochijský 18:00 Francova Lhota Za + rodiče Rösnerovy a živé rodiny
středa  sv. Lukáš 15:00 Francova Lhota Pohřeb – paní Marie Vingrálková
čtvrtek  16:30 Střelná Za + Eduarda Ezechýla, syna Zdeňka, celou + rodinu a živé rodiny
Pátek    16:30 Francova Lhota Za + Antonína Hřiba (1. výročí)
18:00 Střelná Za + rodiče a sourozence Beňovy a Jánošíkovy a živé rodiny
sobota  17:00 Valašská Senice Za + rodiče Kurtinovy, zetě, vnuky, +++ a živou rodinu
Neděle 22.10.
29. neděle v mezidobí - misijní neděle
7:30 Francova Lhota Za + Fratiška Ondrůše (1. výročí)
9:00 Střelná Za + rodiče Šeré a Papšíkovy a živé rodiny
10:30 Francova Lhota Za + Marii a Antonína Martinkovy a + děti
Liturgická památka          Liturgický svátek           Liturgická slavnost