Pořad bohoslužeb      

ve farnosti Francova Lhota v týdnu  11.12.-17.12. 2017

den a lit. oslava hod. kostel úmysly
Neděle 10.12.                  2. neděle adventní 7:30 Francova Lhota Za + Josefa a Filoménu Krajčovy, + děti a živé rodiny
  9:00 Střelná Za farníky, zvláště za mládež naší farnosti
  10:30 Francova Lhota Za + Antonína Matušince, syna Jaroslava, rodinu Šerou a živé rodiny
pondělí   16:00 Valašská Senice Za +  Jana a Marii Kroupovy a jejich + děti
úterý   17:30 Francova Lhota Za + rodinu Lukášovu a Šulákovu a živé rodiny
středa  sv. Lucie 16:30 Francova Lhota Za + manžela, dvoje rodiče a dva švagry
čtvrtek sv. Jan od Kříže 6:30 Francova Lhota Za + Jana Matušince, zetě Pavla Pechála a živou rodinu
Pátek 6:15 Střelná Za + Františku Šerou, manžela, vnučku Petru a živé rodiny
15:00 Francova Lhota Za živou a + rodinu Matůšovu a Tkadlecovu 
sobota 7:30 Valašská Senice Za + rodiče Psotovy, dva syny, zetě a +++
Neděle 17.12.
3. neděle adventní
7:30 Francova Lhota Za + Jaroslava Kroupu (1. výročí)
9:00 Střelná Za + z rodiny Zádrapovy a živé rodiny
10:30 Francova Lhota Za + Františku Beňovou (1. výročí)
Liturgická památka          Liturgický svátek           Liturgická slavnost