Farnost Fr. Lhota

Vítejte na stránkách farnosti Francova Lhota.

Do naší farnosti patří kromě titulní obce Francova Lhota také Valašská Senice a od roku 2009 také Střelná.

V naší farnosti se schází společenství Modlitby matek. Zkouší zde a liturgii doprovází chrámový sbor, velká schola a dvě dětské scholy (lhotská a střelenská). Farnosti slouží také děkanátní centrum pro rodinu ve Vsetíně, které nabízí své programy podle zájmu přímo u nás.

Přihlášení k odběru nedělního evangelia s komentářem na stránkách sester paulínek zde.

AKTUALITY a VÝHLEDY:  

 

Modlitba otce arcibiskupa Jana Graubnera k této situaci je zde. Využijme tento čas k novému hledání Pána, který se skrývá. Možná dnes by On byl dobrovolníkem u nemocných, který se nakazí. Jestli nemůžeme slavit bohoslužby, jak jsme byli zvyklí, neslevme z celku duchovního života!

Drazí bratři a sestry,
spolu s biskupy Čech a Moravy jsme vydali společné prohlášení k současné situaci, kdy rozhodnutím
ministra zdravotnictví se zakazují akce včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 100
osob. Menších shromáždění do 100 osob se omezení zatím netýká.
V této situaci můžete splnit nedělní povinnost účasti na mši svaté i poslechem televizního či
rádiového přenosu a svátečním klidem od práce. Kostely zůstanou otevřené a podle místních poměrů
bude možné v některých hodinách přijmout svaté přijímání nejen v neděli, ale i ve všední dny.
Využívejte i duchovní svaté přijímání, tedy při sledování mše svaté v rozhlase či televizi vyjádřete
touhu po přijetí Krista a přivítejte ho ve svém srdci. Zajímejte se o konkrétní nabídky ve vašich
farnostech. Některé farnosti mohou využít přenos mše svaté i prostřednictvím webkamery.
Dokud bude mimořádná situace trvat, nebudeme používat svěcenou vodu v kropenkách a
vynecháme pozdravení pokoje. U vstupu do kostela je vhodné umístit dezinfekční gely a vybídnout
věřící k jejich užívání. Všechny, kteří mají projevy chřipky, nebo nachlazení prosím, aby z ohledu
k jiným zůstali doma. Donášení svatého přijímání domů starým a nemocným lidem se neomezuje.
Podobně jsou možné návštěvy kněží a nemocničních kaplanů v nemocnicích a domovech důchodců i
přes zákaz návštěv, protože kaplani jsou považováni za personál.
Zároveň vás prosím, abyste nepropadali žádné panice a epidemii strachu. Panika, která se šíří,
vypovídá o strachu ze smrti a ztrátě Boha. Všichni jsme smrtelní. Ale křesťan se smrti nebojí, protože
věří v Ježíše, který řekl: „Já jsem vzkříšení a život,  kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít a žádný
kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.“ (Jan 11, 25-26). A když sídlí ve vás Duch toho, který
z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vás.“ (Řím 8,
11).
A křesťan přeci nepatří sám sobě, jeho život patří Kristu, který učí: „Kdo by chtěl svůj život zachránit,
ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání ho“ (Mk 8, 35). Neriskujme
zbytečně, buďme poslušnými občany, ale následujme svého Pána, který nás učí sloužit těm
nejslabším s výhledem na věčný život. V dějinách máme mnoho světců, kteří obětovali své životy ve
službě nemocným. Mimořádné těžkosti volají po mimořádné službě lásky. Myslete na svatou Matku
Terezu.
Zároveň zvu každého z vás k modlitbě. Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve
20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné, za překonání strachu, za pomoc pro
všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany,
kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky.
Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení
moru a z vděčnosti pak stavěli Mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojte
aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.
S vděčností za zapojení se každému z vás žehná
 
arcibiskup Jan

 

 

Kontakt

Farnost Francova Lhota Farní úřad
Francova Lhota 149
756 14 Francova Lhota
731 405 531 fafrancovalhota@ado.cz