FARNÍ OHLÁŠKY - 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 16.1. 2022
 
V pátek pokračujeme v 19 hodin v naší přípravě na biřmování.
 
V sobotu je možnost zahrát si v tělocvičně: pro ty, kdo vytvořili živý betlém, pro ministranty, scholy, děti i vedoucí z farního tábora. V čase 15-17 hodin.
 
Plakátek ve vývěsce (4 listy) nabízí poustevnu sv. Jana Křtitele v lesích nad Tichovem. Kapacita je 7 osob, vše důležité je vypsáno (a mapa vytištěna).
 
Dnes ještě naposled můžete přispět do Tříkrálové sbírky do pokladniček na stolku. Minulá nedělní sbírka byla 7 178+4 077 Kč. Pán Bůh zaplať!
 
Příští neděle je neděle Božího slova. Ve Lhotách mladí připravili "biblické losy" - ruličku s biblickým veršem. Budou pro vás nachystány v košíku v chodbičce na mříži. K této neděli bude také "pokladničková sbírka" na stolku (na České katolické biblické dílo - o. Petr Chalupa).

FARNÍ OHLÁŠKY - 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 7.8. 2022

 

Adorace  za děkanát je teď v neděli 7.8. v Pozděchově v 14.30 hodin.

Zapisování na pouť na Velehrad 3.9.!

Minulá nedělní sbírka byla 16 947 Kč a ve Střelné 9 984 Kč. Pán Bůh zaplať!

 

       !!!    28.8. DOŽÍNKY NA TROCHTOVĚ POLÍČKU -- -- 3.9. POUŤ ZA RODINY A DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ NA VELEHRAD – – 4.9. LHOTSKÁ POUŤ – – 21.9. PALO STREŽO: SMÍŘENÍ – HLUBOKÁ BOŽÍ TOUHA