FARNÍ OHLÁŠKY – Misijní neděle, 24.10. 2021

 

Dušičky v naší farnosti:

pro děti jsou k výběru dva termíny, kdy se mohou zpovídat, aby s čistým srdcem prosily za své zemřelé příbuzné. Po společném uvedení bude zpovídání, poté každé dítě dotane kvíz k dušičkám/odpustkům a vezme si od oltáře svíčku, kterou s rodinou zanese na hřbitov, kde se všichni mohou pomodlit u hrobu. Termín prázdninový je čtvrtek 28.10. a poprázdninový středa 3.11., vždy v 17 hodin.

Pro všechny jsou dušičkové pobožnosti takto: ve Lhotách v neděli 31.10. ve 14 hodin, ve Střelné po úterní mši sv.

 

Biřmování – v pátek v 19 hodin, začíná se ještě v kostele.

 

Do sbírky jste přispěli 6 094+2 150 Kč. Další dary pro farnost celkem 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať! Velké poděkování za vše pro misijní neděli!

 

--- Když Bůh najde milující duši, je schopen zachránit milióny. (P. Jan Vícha OFM Cap. 1923–1997)