FARNÍ OHLÁŠKY - 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 16.1. 2022
 
V pátek pokračujeme v 19 hodin v naší přípravě na biřmování.
 
V sobotu je možnost zahrát si v tělocvičně: pro ty, kdo vytvořili živý betlém, pro ministranty, scholy, děti i vedoucí z farního tábora. V čase 15-17 hodin.
 
Plakátek ve vývěsce (4 listy) nabízí poustevnu sv. Jana Křtitele v lesích nad Tichovem. Kapacita je 7 osob, vše důležité je vypsáno (a mapa vytištěna).
 
Dnes ještě naposled můžete přispět do Tříkrálové sbírky do pokladniček na stolku. Minulá nedělní sbírka byla 7 178+4 077 Kč. Pán Bůh zaplať!
 
Příští neděle je neděle Božího slova. Ve Lhotách mladí připravili "biblické losy" - ruličku s biblickým veršem. Budou pro vás nachystány v košíku v chodbičce na mříži. K této neděli bude také "pokladničková sbírka" na stolku (na České katolické biblické dílo - o. Petr Chalupa).

FARNÍ OHLÁŠKY – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, 22.5. 2022

 

Biřmování pokračuje opět hned tento pátek v 19 hodin. Budeme domlouvat mj. i praktické věci, které zbývají dořešit. Více vyzní i modlitební část...

 

Pouť na Provodov a do Štípy je v sobotu. Odjezd 7.45 Střelná, 8.00 točna na Senici a zastávky směrem dolů. Předpokládaný odjezd ze Štípy mezi 13-14 hodinou.

 

Příští neděli je májová pobožnost u muzea ve 14 hodin.

 

Do sbírky jste přispěli 6 764+2 935 Kč. Další dary celkem 2 000 Kč pro farnost. Pán Bůh zaplať!

 

!!! POUŤ NA PROVODOV 28.5. - NOC KOSTELŮ 10.6. - DEN RODINY VE VSETÍNĚ 11.6.

 

 

A ještě vzkaz ze sekce pro mládež ČBK:

 

Mladí přátelé, milé rodiny, bratři a sestry, v srpnu tohoto roku od 9. do 14. pořádáme Celostátní setkání mládeže. Ty dívko a chlapče, kteří zvažujete, zda na setkání jet, neváhej a přihlas se. Zaručit Ti můžeme živé společenství s Kristem, posílení víry a mnoho kulturního programu. Pozor, od 31. května se cena setkání zvyšuje. Nechceš jet jen jako účastník? Přípravné týmy stále hledají pomocníky. Mladé rodiny, Vás zveme na sobotní program pro rodiny 13. srpna. Vybrat si můžete z dopolední katecheze, mše svaté, koncertu kapely SBM a stanovišť pro Vaše ratolesti. Vás starší a ostatní farníky, moc prosíme o modlitbu za Ducha Svatého pro organizátory, za celé setkání a účastníky. Hlavní programy bude vysílat Tv NOE a Radio Proglas. Můžete tak být ve společenství s Pánem a s námi touto formou. Přihlášky, informace o všech programech a jejich vysílání médii naleznete na stránkách: https://celostatnisetkanimladeze.cz/. Za vzájemnou pomoc, novou evangelizaci v naší milé České republice a za modlitbu děkuje a žehná biskup Pavel Posád, delegát pro mládež při České biskupské konferenci, a o. Kamil Strak ze Sekce pro mládež spolu s organizačním týmem CSM HK