FARNÍ OHLÁŠKY – 26. neděle v mezidobí, 1.10. 2023

 

 
Setkání živého růžence ve Střelné je ve středu.
Návštěva nemocných je ve středu a ve čtvrtek, delší adorace se zpovídáním ve středu od 17 hodin.
 
Spolčo dětí druhého stupně začíná ve čtvrtek, setkání je od 18 hodin. Je pro 7. třídu, ale i zájemce z 8.-9. třídy, případně pro ty, kterým nepasuje rozvrh náboženství nebo chodí jinam do školy. Je to přímější cesta k biřmování v tom smyslu, že děti, které se dále scházejí, nemají potom problém s motivací, proč chodit na přípravu. Spolčo bude bývat co 14 dní (dvakrát do měsíce, obvykle 2. a 4. čtvrtek, nyní je výjimka). Zajišťují ho také animátorky a pozvaní hosté – bude pestrý program.
 
Spolčo zapříčiní změnu v pořadu bohoslužeb: ve čtvrtky dvakrát za měsíc bude proto mše sv. již v17 hodin – vždy bude vyhlášeno. Pátky budou zase mše s dětmi, tak zůstane do vánoc páteční mše sv. vždy v 18 hodin, nebude se s koncem letního času posouvat na 15 hodin.
 
Diakonie Vsetín nabízí pracovní místa (sestry, lékaři, pečovatelky), více je na plakátě.
 
Je možné se přihlašovat na víkendovku v Branné – na stolku (ve Střelné v sakristii), a také na Odpoledne pro matku a dceru, které bude u nás v neděli 29.10. Na plakátě je odkaz na formulář.
 
Do sbírky jste přispěli 10 274+3 066 Kč. Příště bude sbírka na potřeby farnosti. Velké poděkování za brigádu, i obcím za vyslání těžařů a mužům za zapůjčení štípačky!
 
 
 
 
 
 
 
 
--- Blíží se: o. Jaroslav Špargl s tématem „Mozaika o modlitbě chvály“ čt 22. 6. v 18 hodin.