Farní ohlášky - 7. neděle VELIKONOční, 12.5. 2024

Dnes není ve Lhotách odpolední májová – je ještě pouť u zvonice ve Střelné. Ve Vsetíně je také film o Fatimě v 19 hodin.

Ohledně farní kavárny promyslete zacílení: na co by se mohla věnovat v tomto měsíci a dál a případně kdo by zastal obsluhu (nabízí se to propojit, jak to bylo u kavárny pro farní tábor atd.).

Na stolku je ještě několik ks CD s vážnou hudbou (Jaroslav Tůma jako interpret klasiků). Dostali jsme ho v Litoměřicích, je k rozebrání.

V týdnu pokračuje spolčo a ve Střelné biřmování.

Jste všichni zváni na vigilii k Seslání Ducha Svatého. Bude v sobotu večer ve 20 hodin. Je třeba vyprošovat jeho pomoc pro náš život z víry! Začne se v kostele, ale bude i část u ohně s paškálem, průvod se svícemi, čtení v cizích jazycích, písně, promluva. Je to možnost, jak se otevřít Bohu při této delší eucharistii, kterou děláme „navíc“ – nabízíme Bohu svůj čas, aby nás mohl proměnit v nitru, čehož výsledkem je potom biblický „nový člověk“ v nás.

Do sbírky na pomoc pronásledovaným křesťanům jste přispěli 10 262+7 335 Kč. Pán Bůh zaplať! Sbírka o Letnicích bude na církevní školy.