FARNÍ OHLÁŠKY – KŘTU PÁNĚ, 13.1. 2019

 

Odměna pro koledníky TKS – film v kině Vatra dnes ve 14 h, je to film:

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená

Dnes je také koncert skupiny Good Work v kostele v 15 hodin.

 

Bowling jako odměna pro ministranty je v Lidči v sobotu v 17 hodin. Prosím rodiče o pomoc s dopravou.

 

Plakát a zapisování – pouť maminek ve Šternberku je v sobotu 2.2., pro ty, kdo nebudou na plese nebo stihnou obojí. Slouží otec biskup J. Nuzík.

Pro mladé – mládežnická na Vsetíně s o. Jankem Rimbalou + představení Společenství čistých srdcí v pátek 25.1.

 

Do sbírky jste přispěli 5 708 / 2 918 Kč. Dary pro farnost – 2 000. Za to i za napečení buchet Pán Bůh zaplať! Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti.