FARNÍ OHLÁŠKY – 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 15.7.2018

 

Do sbírky jste na CM + v neděli přispěli 13 667 / 3 950 Kč. Pán Bůh zaplať! Díky i za úklid a práce na faře a kolem fary.

 

Ministranti – odjezd na tábor na Spiš z Lidče od nádraží je 11.30.

 

Děti

1) Je zakoupena další kytara s měkkýma strunama, vhodná pro děti (menší rozměry). Kdokoli by chtěl, může si ji vypůjčit a učit se hrát.

2) Prosím, odevzdávejte přihlášky na farní tábor. Je také ještě možné se přihlášit, přihlášky dokopírujeme.