FARNÍ OHLÁŠKY – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ, 29.11. 2020

 

Zapisování úmyslů na 1. pololetí dalšího roku:

  • napřed mailem, hned po zveřejnění; odpovím, jak je to vyřízeno;

  • v úterý telefonem mezi 11 a 16 hodinou;

  • až nakonec osobně na faře ve středu mezi 13 a 16 hodinou.

Ve Střelné s paní Krajčovou během tohoto týdne, telefonem či osobně.

 

Živý růženec je ve Střelné ve středu v pastoračním domku v 9 hodin.

 

Mikuláš bude čekat na děti z farnosti v neděli mezi 15 a 17 hodinou. Uvidíme, jak se mu to podaří, ale vždycky má kdyžtak dobré pomocníky, kteří zaskočí.

 

Rodiče třeťáků ve Střelné prosím o krátkou schůzku v pátek po mši svaté. Stačí jeden z rodičů.

 

Centrum pro rodinu nabízí na svých stránkách pro manžele: v sekci “Aktuálně” bude v adventu na každý večer online beseda manželů Smékalových “Přikládáme do krbu” - o manželském životě ze zkušenosti.

Je tam také adventní kalendář s aktivitami pro rodiny s malými dětmi.

 

Návštěva nemocných bude během celého adventu podle individuální domluvy. Zavolejte.

 

Sbírka na misie se koná formou pokladničky v kostele. Bude probíhat až do Vánoce, do neděle Svaté rodiny.

 

Díky za dary pro farnost – celkem 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

 

Modlitební kruciáta za ukončení pandemie pokračuje. Biskupové navíc vybízejí: tři první adventní středy (tj. 2., 9 a 16. 12.) se postěme. Má to být dobrovolný, ale vědomý a citelný půst. A můžeme ho doprovodit také almužnou (darem) na libovolný dobročinný účel. Tak dáme sílu našim modlitbám.