FARNÍ OHLÁŠKY – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, 24.5. 2020

 

Centrum pro rodinu připravilo k týdnu rodiny hruSrdeční rodinná záležitost“. Herní plán i pravidla jsou na stránkách https://www.vsetin.dcpr.cz/programy/pro-rodiny/tydenprorodinu.html

 

Opět začínají zkoušet zpěváci a zpěvačky. V úterý se po nucených prázdninách setká scholička v 16 h, a také sbor bude nacvičovat na Noc kostelů v úterý v 18.45.

 

Živý růženec ve Střelné se setká ve středu v kostele v 9 hodin.

 

Možnost dovolené v Praze i s poznáváním města a okolí (CK Křížek) – na nástěnce v chodbě vyvěšen program, cena a termíny (červenec).

 

Před svátky Seslání Ducha svatého je dobré očistit své srdce – proto je ještě delší nabídka svátosti smíření, a to ve čtvrtek po mši a v sobotu před samotnou vigilií od 17 h, ještě v sakristii.

 

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům činí 13 966 + 14 362 Kč. Pán Bůh zaplať! A to i za další dary - 1 000 Kč pro farnost.