Farní ohlášky - 1. neděle POSTNÍ, 18.2. 2024

Dnes je výšlap manželů, odchod od fary je 13.30, křížová cesta bude zahrnuta v adoraci po návratu. Večer jsou také chvály v 19 hodin.

 V pondělí se v rámci vizitace farnosti o. děkan setká s pastorační a ekonomickou radou – na faře v 16.30. Poté je s ním i mše sv. ve farním kostele v 18 hodin.

I přes prázdniny je v pátek nabídka tréninku na florbalový turnaj, od 16 hodin v tělocvičně.

Příští neděli je vernisáž výstavy o kard. Trochtovi ve vsetínském zámku v 15 hodin.

Do sbírky jste přispěli 8 785+2 950 Kč. Další dary byly 3 500 pro farnost, ve čtvrtek se vybralo 300 Kč. Za vše Pán Bůh zaplať! Příště je sbírka Haléř sv. Petra.