FARNÍ OHLÁŠKY – letnice, 28.5. 2023

Ve čtvrtek je první setkání v rámci nového cyklu „Půjdu za tebou“. Ten volně navazuje na Pala Streža a „Cestu smíření“. Přijedou se podělit o svou zkušenost s životem víry, která se konkrétně projevuje v životě, manželé Šárka a Petr Martinkovi. – Prosíme opět o napečení něčeho k občerstvení během přestávky.
Příští neděli je zpovědní odpoledne: Lhoty 14-15, Střelná 15-16 hodin. O víkendu bude také modlitební třídenní Modliteb matek/Modliteb otců – v pátek 14.15, v sobotu v 17, v neděli v 18 hodin, vždy ve farním kostele, v pátek a neděli se začleněnou křížovou cestou. Růženec je třeba se v pátek začít modlit dříve.
Do sbírky jste přispěli 6 795+3 213 Kč. Pán Bůh zaplať! – Další dary budou hlášeny souhrnně příště.
Pro farní kostel hledáme nové květinářky. Může být více např. dvojic maminek, žen…, které by se střídaly. Nabízí se zaučení a pomoc od stávajících květinářek.
 
Dnes je májová u Kobzovy lípy ve 14 hodin.
Ve Střelné je Noc kostelů v pátek. Po mši následuje koncert dětí, výstava Biblí a růženců, tvoření pro děti, kavárna je průběžně, na závěr krásný film pro všechny generace: Válečný kabinet. Vše je na plakátku.
 
Pro třetí třídu – setkání ve středu na mši, po ní krátce děti vyzkoušíme z „Minikatechismu“. V pátek mají nácvik a sv. smíření v 18 hodin. Prosím rodiče, aby využili příležitostí ke sv. smíření také jiné dny v týdnu, bude se zpovídat i před pohřby, a ve středu po mši sv. (a zkoušení dětí) dokud bude potřeba.
 
Bohatý program setkání schol je v sobotu v Lidečku celý den.
 
Na stolku v obou kostelích je k nahlédnutí katalog nakladatelství Nové mesto. Kdo rád čte slovensky, může si objednat z bohaté nabídky. Jsou tam mj. knihy pro rodiče a děti o výchově (vztahové, citové, sexuální).
Návštěva nemocných bude až další týden (7.-8.6.).
Příští neděle kromě poutě zdravotníků na Provodově (Marek Orko Vácha ve 14.30) je také trojiční pouť u zvonice v Uherské (dá se i pěšky přes Kyčeru po zelené značce). Mši v 15 h tam má P. Jan Czudek z Ostravy.
Do sbírky jste přispěli 7 868+ 2 835 Kč, při pohřbu se vybralo 5 706 Kč, další dary byly 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!