FARNÍ OHLÁŠKY – SVATÝ TÝDEN A VELIKONOCE

 

Kontakty na faru: tel. 731 405 531, mail fafrancovalhota@ado.cz

 

Mše jsou do odvolání soukromé – bez účasti lidu. Na vaše úmysly, které zapsala paní kostelnice do kalendáře, budu sloužit každý den na faře, v neděli v kostele, ale bez účasti lidu. Na tyto mše nepřijímám mešní stipendium (“dar za mši”) – už i proto, že v neděli a pátek se úmysly sloučí do jedné soukromé mše. Mše sv. na Květnou neděli v 9 h a celé obřady velikonoc se budou online vysílat na Youtube. Sledujte rubriku “Aktuality”.

Svátost smíření v době Velikonoční má platnost od Popeleční středy až po Letnice (letos 31.5.), proto není nutné s ní spěchat. Je naopak doporučeno ji odložit na později. Kdo by přesto chtěl se vyzpovídat, je to možné po domluvě individuálně, nebo v dříve nabídnuté termíny: čtvrtek 2.4. mezi 14-16 h, neděle 5.4. mezi 10-12 h, a to v sakristii. Kvůli duchovnímu přijímání v situaci, kdy se někdo již necítí hoden, je možná dokonalá lítost (lítost z lásky k Bohu) a předsevzetí se vyzpovídat, jakmile to bude možné. Pak je možné bez výčitek přijímat (duchovně nebo i skutečně, např. pro přisluhujícího při soukromé mši).

Návštěva nemocných se doporučuje odložit, kromě nutných případů. Nastane-li takový, ihned volejte. Ostatní navštívím po ukončení karantény či odeznění pandemie.

Požehnané kočičky bude možné si vzít v neděli od 10 h (nebo kdykoli později) v otevřeném kostele (či předsíni).

Pokladničky s postní almužnou se budou shromažďovat při nejbližší veřejné nedělní bohoslužbě. Charita využije značnou část darů na pokrytí potřeb spojených s řešením pandemie.

 

K duchovnímu životu v rodinách, prosím, využijte breviář (je I online nebo aplikace do mobilu) a videa, která rozesílám rodinám. Na neděli velikonoční také jeden z rodičů může doma poženat pokrmy, bez užití svěcené vody a bez žehnání rukou (gesto kříže nad pokrmy). Modlitbu také rozesílám rodinám. Kdo nesleduje přenos velikonočních bohoslužeb z našeho kostela, připojte se, prosím, duchovně v danou hodinu – podle rozpisu bohoslužeb.

 

Nově je k dispozici promluva či krátké kázání na našich stránkách pod rozšířenou ikonou Odkazy - kázání. Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti je zde.