FARNÍ OHLÁŠKY – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 25.7. 2021

 

Adorace za náš děkanát je v neděli 1.8. ve Valašské Polance v 14.30. Zve paní katechetka Jana Srbová se spolčem.

 

O. Josef Červenka nabízí volná místa na Mladifest do Medjugorje – jede se v pátek 30.7. večer (svoz z Brumova přes Lidečko a Vsetín). Je třeba se rychle přihlásit – cena, program a podmínky (testy) viz plakát.

 

Sbírka z minulé neděle – 8 038+2 267 Kč. Pán Bůh zaplať!

 

--- Všímej si sám sebe, aby se nikdy neukázalo, že špatnost, která tě odděluje od tvého bratra, se nenalézá v něm, ale v tobě. (sv. Maxim Vyznavač)