FARNÍ OHLÁŠKY – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 15.9. 2019

 

Rozvrh hodin náboženství:

  1. třída – pondělí 11.50 Mgr. Jana Srbová

  2. třída – pondělí 12.40 Mgr. Jana Srbová

  3. třída – středa 13.05 a (pro ty, kdo mají hudebku) 13.50 otec Stanislav

  4. třída – čtvrtek 13.05 Mgr. Marie Smolíková

  5. třída – čtvrtek 13.50 Mgr. Marie Smolíková

  6. třída - středa 13.50 Mgr. Ondřej Liška

  7. třída - středa 13.05 Mgr. Ondřej Liška

    9. třída – úterý 15.10 Mgr. Ondřej Liška

Děti, kterým to nevychází, budou mít hodinu na faře s otcem Stanislavem po domluvě (např. v pondělí večer, nebo po scholičce atd.) Podle domluvy je také možné mít hodinu s 3. třídou v pondělí 11.50. OSMÁCI se mohou přidat k 7. nebo 9. třídě

 

Ještě do středy včetně se můžete přihlásit na cyklus „Setkávání nad otázkami víry“ ve Vsetíně.

 

Plakáty:

Mše sv. za policii ČR, v Olomouci 3.10. s otcem arcibiskupem.

Pro mladéŠkola partnerství v Rajnochovicích. Cyklus víkendů pro nesezdané páry, může až nahradit přípravu na manželství. Důležitá témata pro společný život!

 

Do sbírky jste přispěli 7 297 + 2 507 Kč. Pán Bůh zaplať! Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti.