FARNÍ OHLÁŠKY – 2. NEDĚLE POSTNÍ, 17.3. 2019

 

Slavnost sv. Josefa – doporučený zasvěcený svátek!

 

Křížová cesta na Butkov (Ladce – Kamenné sanktuárium Božího milosrdenství) se plánuje na pátek 5.4. po střelenské mši. Doprava auty. Kvůli organizaci se prosím zapisujte na list. Za špatného počasí se akce odloží na pátek 12.4.

 

Pro mladé se blíží diecézní setkání v Přerově 13.4. Je možné jet i na předprogram – Projekt ON. Dejme dohromady velkou skupinu, pojedeme vlakem.

 

Děti mohou donést obrázek oblíbeného zvířete do společného “leporela” příští neděli.

 

Intence na mše sv. jsou do konce pololetí obsazené. Ty, které by byly navíc, může odsloužit otec Jiří Schwarz v Hošťálkové.

 

Do sbírky jste přispěli 6 483 / 2 934 Kč. Další dary – celkem 5 000 Kč pro farnost. Pán Bůh zaplať! Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti.

 

Plakáty:

Divadlo podle Písně písní - Rajnochovice OÚ, sobota 30.3.

Mládežnická děkanátní mše - Val. Polanka, pátek 22.3. v 17.45. Slouží P. Petr Káňa.