FARNÍ OHLÁŠKY – 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 2.8. 2020

 

Dnes je adorace děkanátu za naši farnost, ve farním kostele ve 14.30.

 

Živý růženec ve Střelné je ve středu v kostele v 9 hodin.

 

Návštěva nemocných je ve středu a čtvrtek, adorace se zpovídáním ve čtvrtek ve Lhotách hodinu přede mší, ve Střelné v pátek.

 

Cyklovýlet všech zájemců, rodin, dětí, mladých, seniorů může být příští neděli.Cíl podle chuti – Antarik, Lačnov nebo jinam...

 

Do sbírky jste přispěli 6 128+3 287 Kč. Pán Bůh zaplať! Velký dík také za všechny práce kolem opravy čerpadla.