FARNÍ OHLÁŠKY – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, 9.5. 2021

 

Májové ve Střelné jsou ve všední dny (kromě pátku) v 19 hodin a v neděle ve 14 hodin. Čtení je o arcibiskupu Stojanovi.

 

Pastorační rada se setká ve středu v 18 hodin.

 

Páteční program „VYVÝŠENÝ“ tour je pro mladé a koho si pozvou. Biřmovanci ho mají v rámci přípravy, ale zvu opravdu všechny ostatní mladé z naší farnosti. Je to jedinečná šance, jak poznat sílu víry. Z dalších mohou přijít ti, které jsem pozval ústně, nebo také rodiče větších dětí, chtějí-li poznat, co existuje a nabízí se jejich dospívajícím, i když tito sami třeba nepřijdou. Pro ostatní je možné sledovat streaming. Začátek v 18 hodin.

 

Minulá sbírka byla 5 289 Kč. Dar pro farnost 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

 

--- Ostatní ctnosti bez lásky příšně vzato nenaplňují přikázání tím způsobem, jakým Bůh chce, aby byla plněna. (Papež František, Fratelli tutti)