FARNÍ OHLÁŠKY – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 23.9.2018

 

Pro děti 2.-5. třídy je víkendovka v říjnu 12.-14. Přihlášky s informacemi jsou na stolku.

 

Pastorační rada farnosti se setká ve středu po nešporách (v 19 h).

 

Odjezd na dětský výlet do Sloupu bude v sobotu v 8 hodin ze Střelné a 8.10 ze Lhot od Pavlíků. Je to odměna pro scholičky a ministranty.

 

První schůzka pro rodiny, jejichž děti mají přijmout svátosti, bude bezprostředně po hrubé mši svaté příští neděli.

 

Do sbírky na potřeby farnosti jste přispěli 17 378 / 10 026 Kč. Pán Bůh zaplať!