FARNÍ OHLÁŠKY – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 18.11. 2018

 

Prosba ohledně úklidu farního kostela: chybí jedna skupinka, neboť na Senice je méně uklizeček na to, aby vytvořily dosavadní počet skupin. Úklid vyjde na skupinu nanejvýš 2-3 krát ročně. Najde se nová skupina ze Lhot, která by doplnila počet? Tip: někde rády uklízejí větší děti. Stačilo by je svolat a jejich práci vést...

 

Zapisování úmyslů mší svatých na první pololetí příštího roku – ve Lhotách ve středu a čtvrtek hodinu přede mší svatou, ve Střelné od pátku.

 

Den Bible v naší farnosti: příští neděli 25.11. Děti si přinesou na výstavu svoje dětské Bible. Bude “pokladničková” vedlejší sbírka na biblické dílo.

 

Do sbírky jste přispěli 6 981 / 3 165 Kč. Pán Bůh zaplať!