Střelná

Historie kostela Panny Marie Nanebevzaté ve Střelné

V říjnu 1950 byl posvěcen hřbitov ve Střelné. Do té doby byli zemřelí ze Střelné pochováváni na hřbitově v Lidečku. Součástí hřbitova byla i budova márnice, v níž byla kaple se sochou P. Marie, která je nyní v kostele. Zde se scházeli věřící k májovým pobožnostem. Podle ústního podání byla socha P. Marie a také křížová cesta, která je také v kostele, dovezena z některého ze zrušených klášterů, ale není známo odkud. V srpnu 1968 byl slavnostně posvěcen základní kámen nového kostela. Přes všechny těžkosti a problémy se stavba zahájila. Stavební povolení bylo vydáno na projekt kostela v Lačnově a pro střelenský kostel je pan stavitel Ptáček zhotovoval průběžně se stavbou. Všem bylo jasné, že doba bude čím dál nepříznivější, což se také potvrdilo. Stavba byla dokončena v roce 1971, a protože už kostel nemohl být oficiálně posvěcen, byl alespoň benedikován P. Karlem Plevákem, farářem z Lidečka. Přestože veškeré práce prováděli občané zdarma a potřebné finance se získávaly sbírkami, byl kostel po dokončení majetkem státu a právo hospodaření měl MNV Střelná. V evidenci byl veden jako „obřadní síň“, protože se zde konaly pouze pohřby, jejichž součástí byla i zádušní mše. Vybavení kostela bylo velmi jednoduché. Na čelní zdi byl tmavě červený sametový závěs a v horní části byla umístěna socha P. Marie, která je v kostele i dnes. V roce 1991 rozhodlo zastupitelstvo obce, po dohodě s P. Josefem Čunkem, farářem v Lidečku, že kostel bude předán farnosti Lidečko a po potřebných úpravách bude konečně řádně posvěcen. Projekt na vnitřní úpravy zpracoval architekt arcibiskupství olomouckého panTomáš Černoušek a vitráže navrhl a vyrobil akademický malíř pan Jan Jemelka z Olomouce. Slavnostního posvěcení se tedy náš kostel dočkal až 22. srpna 1992 z rukou pomocného biskupa olomouckého Mons. Josefa Hrdličky. Od této doby jsou zde pravidelně slouženy mše svaté, a to nejen v neděli, ale i jeden den v týdnu, nyní je to v pátek.

Kněží působící v kostele ve Střelné:
 • P. Karel Plevák, farnost Lidečko
 • P. Antonín Koman, SDB – farnost Lidečko
 • P. Josef Čunek, SJ - farnost Lidečko
 • P. Jiří Šolc, SJ – farnost Lidečko
 • P. František Kuběna, SJ – farnost Lidečko
 • P. Vladimír Tomeček – kaplan farnosti Lidečko
 • P. Ivan Fišar – farnost Lidečko
 • P. Jan Bleša – kaplan farnosti Lidečko
 • P. Anton Kasan – farnost Lidečko
 • P. Jaroslav Špargl- kaplan farnosti Lidečko

14. července 2009 byla obec Střelná převedena do farnosti Francova Lhota

 • P. Jan Surowczyk – farnost Francova Lhota
 • P. Stanislav Zatloukal – farnost Francova Lhota
Varhany:

První varhany byly pouze přenosné elektrické varhany. Za P. Jiřího Šolce byly přivezeny staré barokní varhany z rozpadlého kostela v Čechách. Přestože byly složeny na nějaké chalupě, byly ve velmi špatném stavu (bez jakýchkoliv barokních ozdob) a oprava by si vyžádala značné finanční prostředky. Navíc se do moderního kostela nehodily a také zabíraly velkou část pavlačí. Nakonec byly zakoupeny nové kvalitní elektrické varhany, které jsou pro zdejší kostel dostačující.