křty v aktuálním roce

Požadavky ke křtu dítěte:

- kmotr či kmotra s biřmováním

- rodiče praktikují víru, tzn. slaví křesťanské svátky, modlí se, znají Desatero a Věřím v Boha

- rozhovor o víře je stanoven 1x pro rodiče, kteří měli přípravu před svatbou; v ostatních případech 3-4x.

Vždy se lze individuálně domlouvat. Křest se upřímným zájemcům neodmítá, může se však odložit kvůli nutnosti delší přípravy, pokud se ukáže, že je to nutné (např. někdo se po mnoha letech k víře vrací, rodiče sami nebyli nijak vedeni a jsou jen pokřtění).