Valašská Senice

Kapli sv. Cyrila a Metoděje si postavili občané roku 1971. Byla však projektována jako obřadní síň, takže církevní tajemník nesouhlasil s jejím vysvěcením: „Nejedná se o kapličku, ale tato budova byla stavěna jako obřadní síň a je majetkem státním tj. MNV. Nevidíme proto důvod, proč by měla býti svěcena a s tímto nesouhlasíme.“

Sgrafito věrozvěstů vytvořil za 16 000 Kč akademický malíř z Valašských Klobouk Alois Baránek s pomocí svého žáka Svatopluka Černobily. Mše sv. byla sloužena poprvé 17.10. 1971 a dovolena potom vždy jen jednou v roce, neděli po svátku sv. Cyrila a Metoděje.

Otec Josef Koštuřík potom zavedl pravidelné bohoslužby od Velikonoc 1990, a to první neděli v měsíci v 11.30. Tehdy byly také pořízeny nové lavice ze Študlova a akumulační kamna.

Kapli sv. Huberta a Josefa dělníka vysvětil děkan Jiří Rek spolu s farářem Janem Surowczykem 1.5. 2012. Iniciátorem celého areálu je pan Miroslav Mikéska, autorem dřevořezeb i kaple Jan Brlica.