Biřmování

Biřmování se někdy nazývá svátost křesťanské dospělosti. Jako o Letnicích Duch svatý sestoupil na apoštoly a oni potom neohroženě hlásali evangelium všem národům, tak má biřmovaný člověk svědčit v síle Ducha o své víře svým životem.

Příprava trvá 1-2 roky, v různých farnostech se po letech opakuje podle potřeby. Jejím obsahem je prohloubení znalostí víry, uvádění do modlitby a zapojení do života farnosti. Počítá se s prožítím jednoho víkendu společně na Arcidiecézním centru života mládeže v Rajnochovicích. Svátost uděluje biskup skrze modlitbu a mazání křižmem na čele se svátostnou formulí „N., přijmi pečeť darů Ducha svatého.“ Kandidáti biřmování si volí nové jméno podle patrona – světce či světice, kteří inspirují jejich život.

Na biřmování nikdy není pozdě: při zaměstnání a rodině lze požádat o individuální přípravu s uzpůsobeným rozsahem i obsahem. Totéž platí pro dodatečné přijetí sv. smíření a eucharistie v dospělosti.

Přehled posledních biřmování v naší farnosti:
  • 8.-9. listopadu 1969 Mons. Štěpán Trochta, 818 biřmovanců
  • 27. září 1998 Mons. Jan Graubner, 88 biřmovanců
  • 15. června 2008 Mons. Josef Hrdlička, 120 biřmovanců
  • 12. října 2013 (Střelná) Mons. Josef Hrdlička, 26 biřmovanců
  • 5. října 2014 Mons. Josef Hrdlička, 23 biřmovanců
  • 6. listopadu 2016 Mons. Josef Hrdlička, 21 biřmovanců
  • 1. července 2018 (Střelná) Mons. Jan Graubner, 12 biřmovanců