Svátosti

V naší farnosti je vrcholem života nedělní mše svatá, kde se setkáváme s Ježíšem Kristem ve svátosti eucharistie. Pro každého to ale začíná svátostí křtu. Můžete si přečíst, co se očekává od rodičů žádajících o křest dítěte, nebo nahlédnout na seznam dětí pokřtěných v aktuálním roce. Pokud chcete uzavřít svátost manželství, informujte se zde. Pokud přijmout svátost smíření, pak zde. Pro ty, kdo chtějí svou víru rozvinout dalším krokem, je možností svátost biřmování.