Kněží ve farnosti

Seznam kněží působících ve farnosti

Farní kronika uvádí na stranách 6, 8 a 78-79 seznam farářů a administrátorů naší farnosti:

 1. Stand František Edmund (1787-1790) cisterciák z velehradského kláštera, zrušeného Josefem II.
 2. Uvíra Viktorius (1790-1806)
 3. Hrdlička Josef Peregrin (1807-1813)
 4. Smolka Jan (1813-1833)
 5. Sednička Jan (1833-1839)
 6. Fatzalka Alois (1840-1844)
 7. Friedrich Jan (1845-1850)
 8. Mizera František (1850-1855)
 9. Vašinka Antonín (1855-1871)
 10. Christ Tomáš (1871-1875)
 11. Schiller Valentin (1875-1879)
 12. Fajst Josef (1880-1893)
 13. Pavlíček František (1894-1899)
 14. Kremel Ignát (1900-1915)
 15. Malúš František (1915-1923)
 16. Kovář Vincenc (1923-1927)
 17. Štěpán Nevrlý (1929-1949)
 18. Nedělník Jan (1949-1952)
 19. Olšina Ladislav ( 1952-1964)
 20. Plevák Karel, administrátor excurendo (1964-1965)
 21. Mikuláštík Alois (1965-1980)
 22. Randa Vincenc (1980-1983)
 23. Koštuřík Josef (1983-2006)
 24. Kasan Anton, administrátor excurendo (2006-2009)
 25. Surowczyk Jan 2009-2014
 26. Zatloukal Stanislav 2014

Kompletnější seznam i s kooperátory a kaplany najdete zde.