Pořad bohoslužeb      

ve farnosti Francova Lhota v týdnu   1.-8.10. 2023

den a lit. oslava hod. kostel úmysly
Neděle 1.10.                          26. neděle v mezidobí 7:30 Francova Lhota Za farníky
  9:00 Střelná Za + manžela Aloise
    10:30 Francova Lhota  
pondělí sv. andělů 17:00 Valašská Senice Za + rodiče Hajdovy
úterý   7:30 Francova Lhota  
středa sv. František 18:00 Francova Lhota Za živý růženec
čtvrtek  17:00 Francova Lhota Za + Aloise a Boženu Trchalíkovy
pátek   16:30 Střelná Za živý růženec
  18:00 Francova Lhota Za + Josefa Filáka (1. výročí)
sobota Panny Marie růžencové 17:00 Valašská Senice Za + Antonína Zimka (1. výročí)
 Neděle 8.10.                                                             27. neděle v mezidobí

 
7:30  Francova Lhota Za farníky
9:00 Střelná Za farníky
10:30 Francova Lhota
fdfdsefefsdsfesfefdfdfdfdZa Za + Václava ŠutuZZZNalllk poděkovánía + rodiče Psotovy, 2 syny ++Za + Václava Šutu
 
 
Liturgická památka          Liturgický svátek           Liturgická slavnost