Pořad bohoslužeb      

ve farnosti Francova Lhota v týdnu  21.-28.7. 2019

den a lit. oslava hod. kostel úmysly
Neděle 21.7.    
  
16. neděle v mezidobí
7:30 Francova Lhota Za + z rodiny Matušincovy a Řepovy a za živé rodiny
  9:00 Střelná Za farníky
  10:30 Francova Lhota Za + rodiče Pavlíkovy, syna Ladislava, + rodinu Pavlíkovu a zetě Zdeňka Beňo
pondělí  sv. Marie Magdadléna 17:00 Valašská Senice Za + rodiče Kroupovy, + děti, snachy, zetě a živé rodiny
úterý  sv. Brigita 18:00 Francova Lhota Za + Jana Matušince, + zetě a živou rodinu
středa     18:00 Francova Lhota Za + Josefa a Marii Juráňovy, tři syny a živé rodiny
čtvrtek   sv. Jakub 18:00 Francova Lhota Za + rodiče Šulákovy, + děti a celou + rodinu
pátek   sv. Jáchym a Anna 16:30 Střelná Za + Josefa Šerého, + z rodiny a živou rodinu
  18:00 Francova Lhota Za živé a + Anny z naší farnosti
sobota    17:00 Valašská Senice Za + Annu a Josefa Rolákovy, celou + rodinu a +++
Neděle 28.7.
   17. neděle v mezidobí
7:30 Francova Lhota Za + rodiče Slovákovy a Filgasovy a jejich + děti
9:00 Střelná Za + Josefa a Antonii Pěsničákovy a za živé rodiny
10:30 Francova Lhota Za farníky
Liturgická památka          Liturgický svátek           Liturgická slavnost