Pořad bohoslužeb      

ve farnosti Francova Lhota v týdnu  13.-20.1. 2019

den a lit. oslava hod. kostel úmysly
Neděle 13.1.                   Křtu Páně 7:30 Francova Lhota Za Marii a Augustina Šulíkovy, snachu, zetě, rodiče a sourozence a živé rodin
  9:00 Střelná Za farníky
  10:30 Francova Lhota Za rodiny které křtily své děti minulý rok a za katechumeny – čekatele křtu (doprovod: skupina Good Work)
pondělí   16:00 Valašská Senice Za + dobrodince farnosti
úterý   17:00 Francova Lhota  Za farníky
středa 17:00 Francova Lhota Za + Janu Pleškovou, Vojtěcha Filáka a živé rodinu
čtvrtek  sv. Antonín Veliky 17:00 Francova Lhota Za + Věru Vránovou (1. výročí)
pátek  Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 15:00 Francova Lhota Za + Josefa Brhla a dvoje + rodiče
  16:30 Střelná Za + rodiče Panáčkovy a Pohunkovy, + sourozence a za živé rodiny
sobota 16:00 Valašská Senice Za + rodiče Kroupovy a Janáčovy, + děti a živé rodiny
Neděle 20.1.                      2. neděle v mezidobí 7:30 Francova Lhota Za + rodiče Matušincovy, + děti a vnuky a živé rodiny
9:00 Střelná Za + rodiče Liškovy a Mikulínovy, + sourozence a živé rodiny
10:30 Francova Lhota Za farníky, zvlášť za rodiny dětí které se připravují na svátosti
Liturgická památka          Liturgický svátek           Liturgická slavnost