Pořad bohoslužeb      

ve farnosti Francova Lhota v týdnu   22.-29.5.

den a lit. oslava hod. kostel úmysly
Neděle 22.5.                       6. neděle velikonoční 7:30 Francova Lhota Za farníky
  9:00 Střelná Za + rodinu Pukýšovu
     10:30 Francova Lhota Za + Stanislava Gajdošíka
pondělí   15:00 Francova Lhota Pohřeb - František Mikulín
úterý   18:00 Francova Lhota Za + rodiče Zimkovy
středa 18:00 Francova Lhota Za + rodinu Nedavaškovu
čtvrtek  Nanebevstoupení 16:30 Francova Lhota Za + rodiče Surovcovy a Mňačkovy
pátek    16:30 Střelná  
  18:00 Francova Lhota Za + Zdenka Ezechýla (mše pro děti 1.-3. třídy)
sobota    11:00 Francova Lhota Za + Martu Stodůlkovou (zádušní mše) (P. Josef Trochta)
 Neděle 29.5.                     
7. neděle velikonoční


 
7:30  Francova Lhota Za + Ludmilu Trochtovou (1. výročí)
9:00 Střelná Za + manžela
10:30 Francova Lhota
Za + rodiče Psotovy, 2 syny +++
Za + manžela
Liturgická památka          Liturgický svátek           Liturgická slavnost