Pořad bohoslužeb      

ve farnosti Francova Lhota v týdnu  17.-24.3. 2019

den a lit. oslava hod. kostel úmysly
Neděle 17.3.                      2. neděle postní 7:30 Francova Lhota Za živé a + Josefy z naší farnosti
  9:00 Střelná Za farníky
  10:30 Francova Lhota Za + Marii Kurtinovou (1. výročí)
pondělí   16:00 Valašská Senice Za + syna Pavla a požehnání Boží pro dceru a její rodinu
úterý  sv. Josef 16:30 Střelná Za + Romana Polácha (1. výročí)
  18:00 Francova Lhota Za + rodiče Filákovy a Liškovy, syna, zetě a živé rodiny
středa 16:30 Francova Lhota Za + Miroslava Juráňe
čtvrtek   15:30 Francova Lhota Pohřeb - paní Ludmila Zvonková
pátek   15:00 Francova Lhota Za + Josefa Trchalíka, dvoje rodiče, sourozence a živé rodiny
sobota 14:30 Střelná Pohřeb - pan Josef Hájek
  16:00 Valašská Senice Za + Jana a Ludmilu Trochtovy, dvoje rodiče a živou rodinu
Neděle 24.3.                    3. neděle postní 7:30 Francova Lhota Za + Antonína a Anežku Mačkovy, dcery Zdenku a Lidušku a živé rodiny
9:00 Střelná Za živé a + Josefy ze Střelné
10:30 Francova Lhota Za + rodinu Capilovu a Hášovu a živé rodiny
Liturgická památka          Liturgický svátek           Liturgická slavnost