Pořad bohoslužeb      

ve farnosti Francova Lhota v týdnu  16.-22.9. 2019

den a lit. oslava hod. kostel úmysly
Neděle 15.9.    
  
24. neděle v mezidobí
7:30 Francova Lhota Za živé a + Ludmily z naší farnosti
  10:30 Francova Lhota Za + Štěpána a Marii Filákovy, dceru, tři syny, vnuka a živou rodinu
  14:00 Bukoviny Za + manželku, + otce a živou a + rodinu
pondělí sv. Ludmila 17:00 Valašská Senice Za + Karla Surovce, + rodiče a celou + rodinu
úterý   7:30 Francova Lhota  
středa  18:00 Francova Lhota Za + Josefa Filáka, dvoje rodiče a živou rodinu
čtvrtek    18:00 Francova Lhota Za + rodiče Vajdíkovy, celou + rodinu a živé rodiny
pátek 15:00 Francova Lhota Pohřeb - pan Josef Václavík
  sv. Ondřej Kim Tae-gon a druhové 16:30 Střelná Za + rodinu Poláchovu a Chromčákovu a za živé rodiny
sobota    17:00 Valašská Senice Za + Josefa Chromíka, dva syny, +++  a za živou rodinu
Neděle 22.9.
   25. neděle v mezidobí
7:30 Francova Lhota Za + Jaroslava Novosada (1. výročí)
9:00 Střelná Za farníky
10:30 Francova Lhota Za + a živé sedmdesátníky s prosbou o Boží ochranu do dalších let
Liturgická památka          Liturgický svátek           Liturgická slavnost