Pořad bohoslužeb      

ve farnosti Francova Lhota v týdnu   20.-27.5. 2018

den a lit. oslava hod. kostel úmysly
Neděle 20.5.  
Letnice
7:30 Francova Lhota Za + rodiče Mikéskovy a Matušincovy a +++
  9:00 Střelná Za farníky
  10:30 Francova Lhota Za + manžela, dvoje rodiče a živé rodiny
pondělí  17:00 Valašská Senice Za + rodiče Štuskovy, Surovcovy, syna, dvě dcery a živé rodiny
úterý        
středa                 Zasvěcení farnosti 18:00 Francova Lhota Za + Josefa a Marii Tkadlecovy, dva syna, dceru, zetě
čtvrtek  Krista věčného kněze 18:00 Francova Lhota Za + rodinu Vránovu, Kindlovu a +++
pátek  16:30 Francova Lhota Za + bratra Jaroslava, + rodiče a + z rodiny Trchalíkovy a Šulákovy
  18:00 Střelná Za + rodiče, + z rodiny a živé rodiny
sobota  08:00 Valašská Senice Za + Antonína Kocúrka, syna, dva zetě, +++ a živé rodiny
Neděle 27.5.
Nejsvětější Trojice
7:30 Francova Lhota Za + rodiče Škarpovy a živou a + rodinu
9:00 Střelná Za + Antonína Šerého, rodiče, + Ludvíka Pleváka a živé rodiny
10:30 Francova Lhota Za + Jaroslava Mikulaje, + a živou rodinu Mikulajovu a Pankovu a +++
Liturgická památka          Liturgický svátek           Liturgická slavnost