Pořad bohoslužeb      

ve farnosti Francova Lhota v týdnu  18.-25.10.

den a lit. oslava hod. kostel úmysly
Neděle 18.10.    
 29. neděle v mezidobí
7:30 Francova Lhota Za farníky (pro členy pastorační rady)
  9:00 Střelná Za + Marii Liškovou (1. výročí)
  10:30 Francova Lhota Za + Josefa Vaculíka
pondělí 17:00 Valašská Senice Za + Antonína a Rozálii Františovy, synovce Františka +++
úterý   18:00 Francova Lhota Za + rodinu Matušincovu +++ a živé rodiny
středa  9-11 Francova Lhota možnost adorace ve farním kostele, na závěr svaté přijímání 
  15:00 Francova Lhota Pohřeb – pan Alois Tkadlec
čtvrtek  sv. Jan Pavel II. 18:00 Francova Lhota Za farníky (pro uklizečky ze Senice)
pátek   16:30 Střelná Za + Marii a Josefa Změlíkovy, vnuka Rostislava a živou rodinu
  18:00 Francova Lhota Za + Eduarda Ezechýla, syna Zdeňka, celou + rodinu a živé rodiny
sobota   17:00 Valašská Senice Za + rodiče Kroupovy, + děti a živé rodiny
Neděle 25.10.
30. neděle v mezidobí

 
7:30 Francova Lhota Za + rodiče Škarpovy, živou a + rodinu
9:00 Střelná Za farníky (návrh: pro třeťáky a vždy jednoho z rodičů)
10:30 Francova Lhota Za + rodiče Kabrhelovy, dva zetě, dva vnuky, sourozence a živé rodiny
Liturgická památka          Liturgický svátek           Liturgická slavnost