Pořad bohoslužeb      

ve farnosti Francova Lhota v týdnu   28.11.-5.12.

den a lit. oslava hod. kostel úmysly
Neděle 28.11.                   1. neděle adventní 7:30 Francova Lhota Za + Jana Bartoníka, rodiče a živou rodinu
  9:00 Střelná Za + rodinu Zimkovu a Liškovu a živé rodiny
  10:30 Francova Lhota Za farníky
pondělí   14:30 Francova Lhota Pohřeb – Emilie Juráňová
úterý sv. Ondřej      
středa   16:30 Francova Lhota Za + Jiřího Psotu, bratra, rodiče +++ a živé rodiny
čtvrtek 16:30 Francova Lhota  (večerní roráty)
pátek   sv. František Xaverský 15:00 Francova Lhota Za + rodiče Malovcovy, tři syny +++ a živé rodiny
  16:30 Střelná Za + dvoje rodiče a živé rodiny (večerní roráty)
sobota  16:00 Valašská Senice Za + Antonína Františe, dvě manželky, rodiče, synovce Františka +++
 Neděle 5.12.                       
2. adventní neděle
7:30  Francova Lhota Za farníky
9:00 Střelná Za + manžela, dvoje rodiče +++ (Mikuláš pro děti)
10:30 Francova Lhota (Mikuláš pro děti)
Liturgická památka          Liturgický svátek           Liturgická slavnost