Pořad bohoslužeb      

ve farnosti Francova Lhota v týdnu    12.-18.3. 2018

den a lit. oslava hod. kostel úmysly
Neděle 18.3.  
 
5. neděle postní
7:30 Francova Lhota Za živé a + Josefy z Francovy Lhoty a Val. Senice
  9:00 Střelná Za živé a + Josefy ze Střelné
  10:30 Francova Lhota Za + rodinu Trochtovu a Matušincovu a živé rodin
pondělí  sv. Josef 16:00 Francova Lhota Za + rodiče Častulíkovy, dvoje + rodiče a živé rodiny
úterý 17.30 Francova Lhota Za + rodinu Novosadovu a za živé rodiny
středa 16:30 Francova Lhota Za + rodiče Ptáčkovy, jejich + rodiče a sourozence
čtvrtek        
pátek  15:00 Francova Lhota Za + Josefa Trchalíka, dvoje + rodiče a živé rodiny
  16:30 Střelná Za + Josefa a Marii Změlíkovy, vnuka Rostislava a živé rodiny
sobota 8:30 Francova Lhota (Druhý den Tridua Modliteb matek)
  15:00 Francova Lhota Pohřeb - paní Marie Kurtinová
Neděle 25.3.
Květná neděle 
(sběr pokladniček)
7:30 Francova Lhota Za + Antonína Machů, + rodiče a celou + rodinu
9:00 Střelná Za + rodiče Šeré a Papšíkovy a živé rodiny
10:30 Francova Lhota Za farníky, zvláště děti a rodiny znaší farnosti
Liturgická památka          Liturgický svátek           Liturgická slavnost