Pořad bohoslužeb      

ve farnosti Francova Lhota v týdnu  29.3.-5.4. 2020

 
den a lit. oslava hod. kostel úmysly
Neděle 29.3.    
  
5. neděle postní
     
       
  10-12 Francova Lhota  
pondělí   17:00  
Za + syna Pavla a za živou rodinu
úterý   18:00   Za + Antonína a Marii Filákovy, syna Aloise, zetě Josefa a živé rodiny
středa  18:00   Za + rodinu Pikálkovu, dva syny, +++ a živé rodiny
čtvrtek   14-16 Francova Lhota Farní kostel otevřen pro zpovídání - vstup jednotlivě; podání eucharistie v 16 h
  18:00   Za + Josefa Koňaříka, + rodiče a živou rodinu
pátek        
  13:00 Střelná  Pohřeb - paní Jitka Šerá
sobota   17:00   Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
Neděle 5.4.
 Květná neděle 
sloučené úmysly Za + Zdenku Hrnčiříkovou / Za + Josefa Matušince
(1. výročí)
9:00 přenos online Za + Antonína Kocurka, syna, dva zetě, +++ a živou rodinu
10-12 Francova Lhota
Farní kostel otevřen pro zpovídání - vstup jednotlivě; podání eucharistie ve 12 h
Liturgická památka          Liturgický svátek           Liturgická slavnost