Pořad bohoslužeb      

ve farnosti Francova Lhota v týdnu   28.5.-4.6. 2023

den a lit. oslava hod. kostel úmysly
Neděle 28.5.                       LETNICE 7:30 Francova Lhota Za + Františku Šutovou
  9:00 Střelná Za + manžela a dceru Jitku
    11:00 Pulčín Za farníky
pondělí Matky církve 17:00 Valašská Senice Za + Jana a Marii Kroupovy
úterý 15:00 Francova Lhota Pohřeb - pan Josef Chromík
středa Navštívení Panny Marie 18:00 Francova Lhota Za + rodiče Nedavaškovy mše s dětmi 3. třídy
čtvrtek     grilování pro ministranty a děti 4.-6. třídy od 18 hodin, vše je zajištěno
pátek   15:00 Francova Lhota Pohřeb - pan Stanislav Hrbáček
Nácvik a sv. smíření dětí 18:00 16:30 Střelná Za + rodiče Beňovy a Janošíkovy NOC KOSTELŮ: KVÍZY, KONCERT, VÝSTAVA, FILM, KAVÁRNA
sobota   17:00 Valašská Senice Na poděkování
 Neděle 4.6.                    Nejsvětější Trojice
 
7:30  Francova Lhota Za + rodiče Ferákovy
9:00 Střelná Za farníky
10:30 Francova Lhota
ZNalllk poděkovánía + rodiče Psotovy, 2 syny +++
Za děti které přijímají Krista a jejich rodiny
 
 
Liturgická památka          Liturgický svátek           Liturgická slavnost