Pořad bohoslužeb      

ve farnosti Francova Lhota v týdnu   23.-30.6. 2024

den a lit. oslava hod. kostel úmysly
Neděle 23.6.                        12. neděle v mezidobí 7:30 Francova Lhota Za farníky
  9:00 Střelná Za + rodiče Liškovy
     10:30 Francova Lhota Za + Emilii Mikulajovou (1. výročí)
pondělí  Narození Jana Křtitele 10:30 Velehrad mše s dětmi a poutníky v bazilice
úterý   7:30 Valašská Senice Za + Marii Surovcovou
středa  15:00 Francova Lhota Pohřeb - Marcela Surmařová
čtvrtek  18:00 Francova Lhota Za + sestru Janu Houdkovou
pátek sv. Irenej 16:30 Francova Lhota Za + Františku Rumánkovou (1. výročí) 1. den tridua MM 17 hodin
  18:00 Střelná koncert dětí ZUŠ
sobota  sv. Petr a Pavel 16:30 Střelná Za + Jana Změlíka (1. výročí) 2. den tridua MM 17.15
  18:00 Francova Lhota Za + rodinu Juráňovu a Filákovu
 Neděle 30.6.                       13. neděle v mezidobí
3. den tridua MM v 18 hodin (farní kostel)
7:30 Francova Lhota Za + Marii a Karla Trochtovy
9:00 Střelná Za farníky
10:30 Francova Lhota
joifdfdsefefsdsfesfefdfdfdfdZa Za + Václava ŠutuZZZNalllk poděkovánía + rodiče Psotovy, 2 syny ++Za + Václava Šutu
 
 
Liturgická památka          Liturgický svátek           Liturgická slavnost