Pořad bohoslužeb      

ve farnosti Francova Lhota v týdnu   22.-29.1. 2023

den a lit. oslava hod. kostel úmysly
Neděle 22.1.                       neděle Božího slova 7:30 Francova Lhota Za farníky
sbírka na biblický apoštolát 9:00 Střelná Za + rodiče Valentovy
    10:30 Francova Lhota Za + rodinu Juráňovu
pondělí   16:00 Valašská Senice Za + Antonína Kocurka
úterý  sv. František Sales      
středa Obrácení sv. Pavla 16:30 Francova Lhota Za + z rodiny Matůšovy a Malovcovy
čtvrtek sv. Timotej a Titus 16:30 Francova Lhota Za + rodiče Kindlovy
pátek   15:00 Francova Lhota Za + rodinu Kalužníkovu
  16:30 Střelná Za + Antonína Šerého
sobota  sv. Tomáš Akvinský 16:00 Valašská Senice Za + rodiče Psotovy
 Neděle 29.1.                   4. neděle v mezidobí
 
7:30  Francova Lhota  
9:00 Střelná Za farníky
10:30 Francova Lhota
ZNalllk poděkovánía + rodiče Psotovy, 2 syny +++
Za + Marii Šerou
Liturgická památka          Liturgický svátek           Liturgická slavnost