Pořad bohoslužeb      

ve farnosti Francova Lhota v týdnu  18.-25.11. 2018

den a lit. oslava hod. kostel úmysly
Neděle 18.11.  
33. neděle v mezidobí

7:30
Francova Lhota Za živé a + farníky, zvláště za vojáky padné v první sv. válce
  9:00 Střelná Za + Petru Čížovou (1. výročí)
  10:30 Francova Lhota Za + rodiče Ondrůšovy, celou + rodinu a živé rodiny
pondělí   16:00 Valašská Senice Za + Antonína a Emílii Šeré, syna Josefa, vnuka Zdenka a živé rodiny
úterý   17:30 Francova Lhota Za + rodiče Častulíkovy, dvoje + rodiče a živou rodinu
středa    16:30 Francova Lhota Za + Annu a Josefa Rolákovy a živou a + rodinu
čtvrtek   sv. Cecílie 16:30 Francova Lhota Za + Jaroslava a Marii Krajčovy a  za živé rodiny
pátek sv. Klement I. 15:00 Francova Lhota Za + Jaroslava a Jiřinu Hrbáčkovy, + sourozence, dvoje rodiče a živé rodiny
                16:30 Střelná Za +  rodiče Matušincovy, švagra Josefa a živé rodiny
sobota       
Neděle 25.11.
Krista Krále / Den Bible
7:30 Francova Lhota Za + rodinu Filákovu, bratra, švagra, dvoje rodiče a kmotry
9:00 Střelná Za farníky
10:30 Francova Lhota Za + rodiče Matušincovy a Matochovy, jejich + rodiče a živé rodiny
Liturgická památka          Liturgický svátek           Liturgická slavnost