Pořad bohoslužeb      

ve farnosti Francova Lhota v týdnu  24.-31.5. 2020

den a lit. oslava hod. kostel úmysly
Neděle 24.5.    
  7. neděle velikonoční
7:30 Francova Lhota Za farníky
  9:00 Střelná Za + rodiče, dva syny a živou rodinu Krajčovu
  10:30 Francova Lhota Za + Jaroslava Trchalíka, + rodiče, +++ a živé rodiny
pondělí   17:00 Valašská Senice Za + rodiče Šulákovy, 4 syny, vnuka Josefa, snachu +++
úterý  sv. Filip Neri 7:30 Francova Lhota Za farníky
středa       
čtvrtek 18:00 Francova Lhota Za + Marii Kovářovou (1. výročí) SV. SMÍŘENÍ PO MŠI
pátek    14:00 Francova Lhota Pohřeb – paní Anežka Černocká
  16:30 Střelná Za ukončení pandemie koronaviru
sobota Vigilie 18:00 Francova Lhota Za + Annu Rolákovou, manžela, celou + rodinu a +++    SV. SMÍŘENÍ OD 17 H
Neděle 31.5.
Seslání Ducha Svatého
7:30 Francova Lhota Za + rodiče Škarpovy a + a živou rodinu
9:00 Střelná Za farníky, zvláště za třetáky ze Střelné a jejich rodiny
11:00 Pulčín Na úmysly poutníků a za mladé z našich obou farností
Liturgická památka          Liturgický svátek           Liturgická slavnost