Pořad bohoslužeb      

ve farnosti Francova Lhota v týdnu   25.9.-2.10.

den a lit. oslava hod. kostel úmysly
Neděle 25.9.                          26. neděle v mezidobí 7:30 Francova Lhota Za + Václava Šutu
  9:00 Střelná Za + rodinu Ptáčkovu
     10:30 Francova Lhota Za + rodiče Juráňovy
pondělí   15:00 Francova Lhota Pohřeb - pan Jan Bambuch
úterý       
středa  sv. Václav 16:30  Střelná Za + rodiče Krajčovy
  18:00 Francova Lhota Za + Marii a Antonína Filákovy
čtvrtek  Archandělé 18:00 Francova Lhota Za + Josefa a Marii Surových
pátek        
sv. Jeroným 18:00 Francova Lhota Za + Ladislava Tkadlece (1. výročí)
sobota sv. Terezka 17:00 Valašská Senice Za + Antonína Františe
 Neděle 2.10.                     27. neděle v mezidobí      
 
7:30  Francova Lhota Za farníky
9:00 Střelná Za + manžela
10:30 Francova Lhota
ZNalllk poděkovánía + rodiče Psotovy, 2 syny +++
Za + Pavla Švehlíka
Liturgická památka          Liturgický svátek           Liturgická slavnost