Stanislav Matyáš

Stanislav Matyáš (2002)

Působil doposud v Otrokovicích jako jáhen (2001-2002), jako kaplan potom ve Valašském Meziříčí (2002-2003) a jako farář ve Velkém Ořechově (2002-2010). Nyní působí v Kostelci u Prostějova.

Farní kronika uvádí o jeho primici: "Roku 2002 se ve Francově Lhotě po 57 letech uskutečnily primice. Proto se farnost snažila na tuto událost připravit. V jarních měsících byly opraveny schody do kostela, prostranství před farou... rozšířena a upravena cesta ke kostelu... Po studiích v Litoměřicích a Olomouci přijal kněžské svěcení o. Stanislav Matyáš 29.6. 2002 v katedrále sv. Václava v Olomouci. Primiční mše svatá byla v sobotu 6.7. 2002. Bylo krásné letní počasí. novokněz vyšel průvodem z domu do kostela. Mše sv. v 10 hodin se zúčastnilo množství kněží, bohoslovců, řeholních sester a farníků domácích i z celého okolí. Kdo se nevešel do kostela, sledoval mši svatou u obrazovky na prostranství před hřbitovem."

Kazatelem byl na primici P. Jan Pavlík, SI, bývalý pronciál jezuitů a spirituál kněžského semináře. Mezi koncelebranty byl P. František Dobeš z Hošťálkové, jako jáhni sloužili Antonín Pechal a br. Orlita z Otrokovic.

 

Kontakt

Farnost Francova Lhota Farní úřad
Francova Lhota 149
756 14 Francova Lhota
731 405 531

číslo účtu: 231781932/0300
fafrancovalhota@ado.cz