muzeum je v sezóně (do konce září) otevřeno! Průvodci jsou přítomni v soboty a svátky 10-12, 13-17 h. v neděle 12-18 h.

Štěpán Trochta

V naší farnosti se narodil 26.3. 1905 Štěpán Trochta. Jako mladík se dozvěděl o existenci salesiánů a po studiích v Itálii spolu s donem Ignácem Stuchlým založil roku 1927 ve Fryštáku náš první salesiánský ústav. Opět v Turíně byl 3.7. 1932 vysvěcen na kněze a slaví v našem kostele primici. Byl pověřen budováním dalších salesiánských ústavů v Ostravě a Praze – Kobylisích. Po atentátu na Heydricha prošel koncetračními tábory Terezín, Mauthausen a Dachau. Dlouho nepobyl na biskupském stolci v Litoměřicích (svěcení 28.9. 1947), neboť po nástupu komunistické totality střídá domácí věznění pobyt v různých žalářích a nucené předčasné penzionování v Radvanově. Na biskupství se mohl vrátit v roce 1968, následujícího roku byl papežem Pavlem VI. jmenován kardinálem bez zveřejěnění (in pectore). Zemřel v Litoměřicích 6.4. 1974.

MUZEUM
V rodném domě Štěpána Trochty naše farnost otevřela 3.5. 2015 jeho muzeum. Dětem Štěpánovy sestry Anežky dům patřil ještě v roce 2007, kdy ho pro farnost odkoupil (za 750 000) P. Anton Kasan, tehdejší farář v Lidečku a excurendo administrátor ve Francově Lhotě.
Začala etapa záchranných prací a rekonstrukcí. Mnoho se podařilo udělat svépomocí a za pomocí darů obou obcí a místních občanů.
Za nástupce P. Jana Surowczyka, který už sídlil na místní faře, získala farnost dotaci na vybudování muzea. Práce byla přidělena firmě Ing. Jana Trochty, která zvítězila ve výběrovém řízení. V březnu a dubnu roku 2015 připravila prostor bývalého chléva pro expozici muzea.
 
CO MŮŽETE VIDĚT?
Muzeum na 12 grafických panelech nabízí nahlédnout do života kardinála Trochty, členěného volně podle jeho biskupského hesla na oddíly Práce – oběť – láska. V zasklené vitríně jsou potom umístěna dvě solidea, biskupský znak, osobní korespondence se členy rodiny, některé jeho osobní věci, kravaty a unikátní originál Trochtova koncentráčnického čísla z Dachau. Ornát, ve kterém celebroval (v našem kostele) je spolu s většími kusy oděvů v chodbě v nové vitríně .

 

PUBLIKACE
V muzeu můžete získat obě poslední brožury Jaroslava Novosada Čtrnáct pozastavení Štěpána kard. Trochty a Síla naděje - ŠT. Starší podrobnější publikace autora Štěpán Trochta. Svědek „T“ a Štěpán Trochta. Všední den „T“ jsou k zapůjčení v naší farní knihovně. O otci kardinálovi byl také natočen životopisný film „Pavučina“ (režie P. Petr Chovanec SDB). V Praze je o něm připravován film zcela nový.
JSOU TAKÉ VYDÁNY TURISTICKÉ ZNÁMKY A MÁME DVĚ TURISTICKÁ RAZÍTKA.