Křest

Křest

Ve křtu daruje Bůh člověku nový život v síle božské víry, naděje a lásky. Křest je první ze sedmi svátostí, jím se stáváme Božími dětmi, adoptivními syny a dcerami nebeského Otce. Jím se rodíme do velké rodiny církve.

O křest dětí mohou žádat věřící rodiče nejlépe aspoň měsíc před zamýšleným termínem. Pokud mají řádné církevně uzavřené manželství, příprava obsahuje jen jedno setkání kvůli samotnému obřadu křtu. Objasní se role kmotra či kmotry (právo na kmotrovství je dáno biřmováním) a proberou se dialogy s odpověďmi rodičů a křestní symboly vody, oleje, roušky a svíce. U ostatní párů rodičů se předpokládají čtyři setkání, kdy se prochází Desatero, biblické dějiny, svátosti, podstata křesťanské víry, modlitba a vedení dětí k Bohu.

V naší farnosti křtíme zpravidla druhou neděli v měsíci při mši svaté v 10.30.

Dospělý může žádat o křest, pokud dosud není pokřtěný platným křtem (uznává se křest v evangelických církvích), uvěřil v Krista a chce poznat jeho učení a patřit k jeho církvi. Během zvláštního obřadu je v kostele přijat do katechumenátu – období přípravy na křest. Ten trvá celý rok, křtí se zpravidla o velikonoční vigilii – v noci na Bílou sobotu.